ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი - ხშირად დასმული კითხვები

1. რა არის ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის მიზანი?

2. რა არის ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის ძირითადი უპირატესობები?

3. რას მოიცავს ქვეშეთი-კობის გზა?

4. რა არის პროექტის ღირებულება და ვისი დაფინანსებით ხორციელდება?

5. როდის დაიწყება მშენებლობა და რამდენ ხანს გაგრძელდება?

6. რომელი კომპანიები აწარმოებენ სამშენებლო სამუშაოებს?

7. ეკონომიკური თვალსაზრისით, რამდენად მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ამ ოდენობის სესხის ინვესტირება გზის ამ მონაკვეთისთვის? რა სარგებელს მიიღებს საქართველოს ეკონომიკა ამ გზით?

8. როგორ შეირჩა მარშრუტი?

9. ალტერნატივების კვლევისას თუ იქნა განხილული რკინიგზის მშენებლობა და რატომ მოხდა მისი დაწუნება?

10. როგორ მოხდა სამშენებლო კომპანიების შერჩევა?

11. რა მეთოდები იქნება გამოყენებული მშენებლობისას?

12. რა მარშრუტს გაივლის ახალი გზა და რომელი სოფლები ხვდება საპროექტო არეალში?

13. გზა გაივლის ვულკანურ ზონასთან ახლოს, წარმოადგენს თუ არა ეს საშიშროებას?

14. მოიცავს თუ არა მაგისტრალი მცირე დასახლებებამდე მისასვლელ გზებს?

15. რატომ არ მოხდა არსებული გზის რეაბილიტაცია და რა აუცილებელი იყო მაგისტრალის მშენებლობა?

16. რა ალტერნატიული ვარიანტები განიხილეს აღნიშნული მარშრუტისთვის და რატომ უარყვეს ისინი?

17. გათვალისწინებულია თუ არა პროექტში სავალი გზა ფეხით მოსიარულეთათვის?

18. სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობისას, როგორ დარეგულირდება ხმაურსა და ვიბრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები?

19. იქნება თუ არა გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი მშენებლობის დაგეგმვისას?

20. რა სახის სარგებელს მიიღებს ადგილობრივი მოსახლეობა აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად?

21. რა სარგებელი ექნება ახალ გზას ავტომობილით მგზავრობისას უსაფრთხოების თვალსაზრისით?

22. როგორ დაეხმარება პროექტი რეგიონში ტურიზმის განვითარებას?

23. პროექტის არეალში ბევრი ბუნებრივი ჰაბიტატია. როგორ მოხდება მათი დაცვა?

24. ხეობაში არაერთი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი და სასაფლაოა. როგორ მოხდება მათი დაცვა?

25. როგორ ხდება მიწის რეგისტრაცია, კომპენსაციის მიღება და ითვალისწინებს თუ არა სახელმწიფო მოსახლეობის ინტერესებს?

26. დაიწყო, თუ არა ახალი გზის მშენებლობა და რა ეტაპზეა სამუშაოები?

27. ცხადდება, თუ არა ვაკანსიები პროექტის ფარგლებში და რამდენია ანაზღაურება?