ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი - საჯარო ინფორმაცია
სათაური თარიღი გადმოწერა
პროექტის რუკა მარტი 19, 2021 გადმოწერა
ფაქტობრივი ინფორმაცია პროექტის შესახებ აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
ხშირად დასმული კითხვები ოქტომბერი 18, 2021 გადმოწერა
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (წკერე-კობის მონაკვეთი) აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (ქვეშეთი-წკერეს მონაკვეთი) იანვარი 15, 2021 გადმოწერა
ქვეშეთი-კობის მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება იანვარი 14, 2021 გადმოწერა
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება აგვისტო 11, 2020 გადმოწერა
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის გეგმა აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
დამატება მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმაზე – გუდაურის მისასვლელი გზა იანვარი 26, 2023 გადმოწერა
საჩივრების განხილვის მექანიზმი იანვარი 15, 2021 გადმოწერა
ხადის ხეობის განვითარების გეგმის წინასწარი ხედვა (პრეზენტაცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის) მაისი 31, 2022 გადმოწერა
კულტურულ-ისტორიული საყრდენი გეგმის პროექტი (პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის) მაისი 28, 2022 გადმოწერა
კულტურულ-ისტორიული საყრდენი გეგმის პროექტი (პრეზენტაცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის) მაისი 28, 2022 გადმოწერა
თემის საჭიროებების შეფასება ოქტომბერი 18, 2021 გადმოწერა
კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება დეკემბერი 29, 2021 გადმოწერა
სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამება იანვარი 14, 2022 გადმოწერა
გუდაურამდე მისასვლელი გზის საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში – ჩრდილოეთ-სამხრეთი დერეფნის (ქვეშეთი–კობის) გზის პროექტი ივნისი 23, 2023 გადმოწერა
კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი სამოქმედო გეგმა ივნისი 24, 2023 გადმოწერა
ადგილ-სპეციფიკური და თემატური მართვის გეგმების ნუსხა ივნისი 24, 2023 გადმოწერა
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის განახლებული გეგმა – სექტემბერი-2023 დეკემბერი 15, 2023 გადმოწერა
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა დეკემბერი 20, 2023 გადმოწერა
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის დამატებითი გეგმა დეკემბერი 20, 2023 გადმოწერა
ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა_საბოლოო ანგარიში დეკემბერი 28, 2023 გადმოწერა
ხადის ხეობის განაშენიანების გეგმის პროექტი დეკემბერი 28, 2023 გადმოწერა