ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი - საჯარო ინფორმაცია
სათაური თარიღი გადმოწერა
პროექტის რუკა მარტი 19, 2021 გადმოწერა
ფაქტობრივი ინფორმაცია პროექტის შესახებ აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
ხშირად დასმული კითხვები ოქტომბერი 18, 2021 გადმოწერა
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (წკერე-კობის მონაკვეთი) აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (ქვეშეთი-წკერეს მონაკვეთი) იანვარი 15, 2021 გადმოწერა
ქვეშეთი-კობის მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება იანვარი 14, 2021 გადმოწერა
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება აგვისტო 11, 2020 გადმოწერა
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის გეგმა აგვისტო 13, 2020 გადმოწერა
საჩივრების განხილვის მექანიზმი იანვარი 15, 2021 გადმოწერა
ხადის ხეობის განვითარების გეგმის წინასწარი ხედვა (პრეზენტაცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის) მაისი 31, 2022 გადმოწერა
კულტურულ-ისტორიული საყრდენი გეგმის პროექტი (პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის) მაისი 28, 2022 გადმოწერა
კულტურულ-ისტორიული საყრდენი გეგმის პროექტი (პრეზენტაცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის) მაისი 28, 2022 გადმოწერა
თემის საჭიროებების შეფასება ოქტომბერი 18, 2021 გადმოწერა
კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება დეკემბერი 29, 2021 გადმოწერა
სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამება იანვარი 14, 2022 გადმოწერა