ტრენინგი მეკარტოფილეობაში - My WordPress Website
ტრენინგი მეკარტოფილეობაში
  • აპრილი 11, 2024

ტრენინგი მეკარტოფილეობაში

2024 წლის 29 მარტს, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (შემდგომში – „FAO) აგრონომმა მიხეილ თაქთაქიშვილმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ჩაატარა ტრენინგი მეკარტოფილეობაში, რომელიც წამყვანი ადგილობროვო დარგია მებოსტნეობაში.

აგრონომმა ისაუბრა სხვადასხვა თემის შესახებ, როგორიცაა ნიადაგის მომზადება, სათესლე მასალის შერჩევა/მომზადება, დათესვა, მცენარეთა კვება, დაავადებები და მათთან ბრძოლისა და პრევენციის საშუალებები.

ტრენინგის მონაწილეებმა გამოხატეს კმაყოფილება ჩატარებული ტრენინგის მიმართ, დაისვა კითხვები. ტრეინინგს დაესწრო 8 მცირე ფერმერი (7 ქალი, 1 კაცი) ქვეშეთიდან და ბედონიდან.